Các dự án thành phố nổi Các dự án thành phố nổi (2014-04-14 13:05:00)

Biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên tai là một trong những động lực làm cho các nhà quy hoạch và quản lý đô thị đang ngày đêm tìm ra các giải pháp nhằm đối phó với nó. Một trong những giải pháp mà các chuyên gia đã và đang nghiên cứu, đó là thiết kế các thành phố nổi. Sau đây là một trong số những...
Xem thêm >>
Tạo sự hồi sinh cho các không gian công cộng  tại Los Angeles Tạo sự hồi sinh cho các không gian công cộng tại Los Angeles (2011-03-22 01:46:00)

Khác với trường hợp của các nước châu Âu, không ít nhà quy hoạch ở Mỹ cho rằng chính quyền chỉ nên can thiệp một cách hạn chế vào lĩnh vực quy hoạch nên rất ủng hộ ý tưởng dành việc quy hoạch các không gian công cộng cho các chủ thể tư nhân. Cùng với sự phát triển phổ biến của xe hơi cá nhân như một...
Xem thêm >>
Trang    1   2