Trung Tâm Anh Ngữ ACET
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Nhà máy thép Citicom - Hải Phòng
Vị trí: Hải Phòng
Tiến độ dự án: Đang hoàn thiện
Trung tâm Ngoại ngữ Dream Sky - Xuân Mai - Sơn Tây
Vị trí: Sơn Tây
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Khách sạn Côn Đảo
Vị trí: Côn Đảo
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Nhà trẻ Wonderland tầng 3 tòa FLC - 36 Phạm Hùng - Hà Nội
Diện tích: 600 m2
Vị trí: Hà Nội
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Nhà máy thép Citicom - Hải Phòng
Vị trí: Hải Phòng
Tiến độ dự án: Đang hoàn thiện
Trung tâm Ngoại ngữ Dream Sky - Xuân Mai - Sơn Tây
Vị trí: Sơn Tây
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Khách sạn Côn Đảo
Vị trí: Côn Đảo
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Nhà trẻ Wonderland tầng 3 tòa FLC - 36 Phạm Hùng - Hà Nội
Diện tích: 600 m2
Vị trí: Hà Nội
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Trang    1   2   3   4