Tòa nhà  văn phòng Pythis - 9/11 Lý Tự Trọng - HCM
Diện tích: 960 m2
Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
Tiến độ dự án: Đang thi công
tòa nhà là đại diện cho những công nghệ xây dựng có kiến trúc đẹp và độc đáo .là biểu tượng của công ty CP Công nghệ mới Kim Tự Tháp
Các công trình của tập đoàn Foxconn tại Việt Nam
Vị trí: Việt Nam
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Đây là các công trình xây dựng quy mô lớn với những thiết kế chuyên nghiệp và đã đi vào hoạt động.
Tòa nhà  văn phòng Pythis - 9/11 Lý Tự Trọng - HCM
Diện tích: 960 m2
Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
Tiến độ dự án: Đang thi công
tòa nhà là đại diện cho những công nghệ xây dựng có kiến trúc đẹp và độc đáo .là biểu tượng của công ty CP Công nghệ mới Kim Tự Tháp
Các công trình của tập đoàn Foxconn tại Việt Nam
Vị trí: Việt Nam
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Đây là các công trình xây dựng quy mô lớn với những thiết kế chuyên nghiệp và đã đi vào hoạt động.
Trang    1   2   3   4