Các công trình của tập đoàn Foxconn tại Việt Nam
Vị trí: Việt Nam
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Đây là các công trình xây dựng quy mô lớn với những thiết kế chuyên nghiệp và đã đi vào hoạt động.
Các công trình của tập đoàn Foxconn tại Việt Nam
Vị trí: Việt Nam
Tiến độ dự án: Đã hoàn thiện
Đây là các công trình xây dựng quy mô lớn với những thiết kế chuyên nghiệp và đã đi vào hoạt động.
Trang    1   2   3   4