Thiết kế quán Cafe Thiên Trang 2 – Khoái Châu, Hưng Yên

Kiến trúc sư Đoàn Tú và cộng sự tại Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế quán cafe Thiên Trang tại Bô Thời, Khoái Châu, Hưng Yên.

thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-1thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-2thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-3thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-4thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-5thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-6thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-7thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-8thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-9thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-10thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-11thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-12thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-13thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-14thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-15thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-16thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-17