Blog đơn

Thiết kế quán Cafe Thiên Trang 2 – Khoái Châu, Hưng Yên

Dự án đã thực hiện, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Nhà hàng & Cafe, Thiết kế: Nhà hàng - Cafe - Khách sạn

Kiến trúc sư Đoàn Tú và cộng sự tại Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế quán cafe Thiên Trang tại Bô Thời, Khoái Châu, Hưng Yên.

thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-1thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-2thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-3thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-4thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-5thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-6thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-7thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-8thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-9thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-10thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-11thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-12thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-13thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-14thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-15thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-16thiet-ke-quan-cafe-thien-trang-17

BÀI VIẾT LIÊN QUAN