Blog đơn

Thiết kế văn phòng công ty IT – Phần mềm BnK Solution

Dự án đã thực hiện, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất Văn phòng

Kiến trúc Tây Hồ là đơn vị thiết kế nội thất văn phòng làm việc cho các công ty IT, công nghệ. Dự án thiết kế văn phòng Công ty BnK Slution.

Công ty BnK Solution hoạt động trong lĩnh vực IT – phần mềm. Công ty được thành lập từ năm 2018, hiện có trụ sở chính ở Hồ Chí Minh và chi nhánh ở Hà Nội với qui mô nhân sự 60 người. Công ty BnK Solution cung cấp 3 dịch vụ chính 1. Giải pháp ERP solution cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 2. Giải pháp Factory 4.0 cho nhà máy 3. Outsourcing cho thị trường Nhật Bản và Châu Âu.

thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-1thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-2thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-3thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-4thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-5thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-6thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-7thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-8thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-9thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-10thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-11thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-12thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-13thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-14thiet-ke-van-phong-cong-ty-tin-hoc-15