Đất nằm trong quy hoạch có được xây nhà không?

Đất nằm trong quy hoạch có được xây nhà không? Hiện nay nhiều dự án quy hoạch không được thực hiện gây tình trạng lãng phí quyền sử dụng đất; ảnh hưởng đến kế hoạch và định hướng phát triển của người dân. Trong khi dân số và nhu cầu nhà ở đang tăng mạnh. Để trả lời chính xác câu hỏi trên, mời quý vị cùng Kiến Trúc Tây Hồ tìm hiểu các thông tin Pháp luật quy định trong bài viết này.

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ theo quy định của pháp luật tại Điều 3 Luật đất đai năm 2013: Quy hoạch sử dụng đất được hiểu là việc phân bổ, khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng. Nó được quy hoạch cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; an ninh; quốc phòng; bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai. Hoặc nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực với từng vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính trong khoảng thời gian xác định.

xay-nha-tren-dat-bi-quy-hoach

Như vậy ta có thể hiểu quy hoạch sử dụng đất là việc mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét, nghiên cứu lại việc sử dụng đất. Việc làm này nhằm hướng đến các mục tiêu to lớn mang tính chất xã hội, phát triển mọi mặt của xã hội như: kinh tế; chính trị; và các lĩnh vực cần thiết khác tại khu vực có đất cần quy hoạch.

Tại mỗi địa phương đều có những kế hoạch sử dụng đất dựa trên quỹ đất và tình hình sử dụng. Kế hoạch này có thể thay đổi dựa theo từng thời kỳ để đảm bảo sự phát triển phù hợp.

Đất nằm trong quy hoạch có được xây nhà hay không?

Trước tiên, bạn cần phải xác định chính xác xem diện tích đất mà bạn đang sử dụng là đất quy hoạch treo hay quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sau đó mới có thể xác định được trường hợp của bạn có được phép xây nhà ở hay không.

Trong đó, quy hoạch treo nghĩa là khu đất đã nằm trong kế hoạch sử dụng hàng năm nhưng sau 03 năm không thực hiện; không điều chỉnh; không hủy bỏ việc thu hồi hay chuyển đổi mục đích sử dụng.

dat-nam-trong-quy-hoach-co-duoc-xay-nha-khong

Về vấn đề xây nhà trên đất quy hoạch, khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 có quy định:

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc những khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì sẽ không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới. Thay vào đó sẽ chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa và cải tạo.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021 thì quy định này đã được sửa đổi và bổ sung bởi khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 như sau:

khong-duoc-xay-nha-tren-dat-bi-quy-hoach

Theo quy định này, nếu như đất bạn đang sử dụng nằm trong diện quy hoạch mà sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất vẫn chưa có quyết định thu hồi mà không điều chỉnh, hủy bỏ; hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố thì bạn sẽ được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Như vậy, gia chủ không được xây nhà trên đất quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng. Đối với đất quy hoạch treo, các hộ gia đình có thể được xây nhà có thời hạn nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xâu dựng. Tuy nhiên, sẽ không được sử dụng lâu dài như các khu vực đất khác.

Bài viết liên quan:

Cấp phép xây dựng trên nhiều thửa đất có được không?

Xây nhà tạm có phải xin giấy phép không?

Xây nhà trên đất quy hoạch có được bồi thường khi thu hồi không?

Điều 92 Luật đất đai năm 2013 có quy định, trường hợp Nhà nước thu hồi đất sẽ không được bồi thường tài sản gắn liền với đất. Trong đó khoản 2 này có quy định:

co-duoc-boi-thuong-khi-xay-nha-tren-dat-quy-hoach-khong

Theo quy định của pháp luật, trường hợp tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật; hay tài sản được tạo lập sau khi có quyết định thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền thì người sử dụng đất sẽ không được bồi thường về tài sản trên đất.

dieu-92-luat-dat-dai-2013

Như vậy, nếu như bạn xây nhà trên đất quy hoạch khi chưa có thông báo thu hồi đất của các cơ quan có thẩm quyền thì bạn vẫn được bồi thường. Còn nếu xây nhà trên đất quy hoạch đã có thông báo thu hồi đất của các cơ quan có thẩm quyền thì sẽ không được bồi thường.

Điều kiện xây dựng trên đất nằm trong quy hoạch là gì?

Việc xây dựng sẽ cần phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Ví dụ như đất ở khu vực đô thị cần phải xin giấy phép xây dựng. Trong trường hợp đất đó thuộc khu vực có quy hoạch phân khu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố; nhưng chưa thực hiện hay chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhất định.

Khoản 18 điều 3 Luật xây dựng quy định rõ giấy phép xây dựng có thời hạn là loại giấy phép được cấp cho công trình, nhà ở riêng lẻ. Nó sẽ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch quy hoạch xây dựng.

dieu-kien-de-xay-nha-tren-dat-co-quy-hoach

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại điều khoản 1 điều 94 Luật xây dựng. Tức là công trình xây dựng chỉ được tồn tại trong một thời hạn nhất định theo kế hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt. Chủ sở hữu công trình sẽ cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng. Nếu như không tự phá dỡ thì sẽ bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ đó.

Tuy nhiên, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng vẫn chưa được triển khai, thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng sẽ thông báo cho chủ sở hữu công trình. Sau đó gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 4 điều 94 Luật xây dựng.

Kết luận

Như vậy, bạn vẫn có quyền xin cấp phép xây dựng trên đất thuộc diện quy hoạch nếu sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi; hoặc chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trên đây là câu trả lời chính xác nhất cho vấn đề “Đất nằm trong quy hoạch có được xây nhà”. Hy vọng những thông tin mà Kiến Trúc Tây Hồ vừa chia sẻ trên trên đây sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết để đưa quyết định xây nhà trên đất quy hoạch hợp lý nhất.