Thiết kế trung tâm Elite Fitness Nguyễn Chí Thanh

Kiến trúc Tây Hồ là đồng tác giả dự án thiết kế nội thất Trung tâm Elite Fitness Nguyễn Chí Thanh.