fbpx

Thiết kế trung tâm Elite Fitness Nguyễn Chí Thanh

Kiến trúc Tây Hồ là đồng tác giả dự án thiết kế nội thất Trung tâm Elite Fitness Nguyễn Chí Thanh.