Blog đơn

Thiết kế Tòa nhà và Trung tâm thương mại Mitsubishi Việt Hùng

Dự án đã thực hiện, Dự án thiết kế: Công trình công cộng - Công nghiệp, Thi công công trình, Thi công xây dựng: Công trình công cộng và công nghiệp, Thiết kế kiến trúc

Kiến trúc sư Đoàn Tú và cộng sự hoàn thành dự án Quy hoạch, Thiết kế kiến trúc tòa nhà Việt Hùng 30 tầng tại Lê Văn Lương và Trung tâm thương mại, Gara ô tô Mitsubishi Việt Hùng.

toa-nha-viet-hung-1toa-nha-viet-hung-2toa-nha-viet-hung-3toa-nha-viet-hung-4trung-tam-thuong-mai-viet-hung-1trung-tam-thuong-mai-viet-hung-2trung-tam-thuong-mai-viet-hung-3trung-tam-thuong-mai-viet-hung-4trung-tam-thuong-mai-viet-hung-5

BÀI VIẾT LIÊN QUAN