Thiết kế nội thất ngân hàng Co-opBank – Hội sở

Đội ngũ Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế nội thất văn phòng làm việc của ngân hàng Co-opBank – Hội sở Hà Nội.

thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-1thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-2thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-3thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-4thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-5thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-6thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-7thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-8thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-9thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-10thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-11thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-12thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-13thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-14thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-15thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-16thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-17thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-18thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-19thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-20thiet-ke-noi-that-ngan-hang-coop-bank-21