Blog đơn

Thi công nhà hàng Duyên Quê

Dự án đã thực hiện, Thi công công trình, Thi công nội thất: Nhà Hàng & Cafe, Thi công: Nhà hàng & cafe, Thiết kế: Nhà hàng - Cafe - Khách sạn

Công ty Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế và thi công nhà hàng Duyên Quê tại tỉnh Nam Định. Công trình đã bàn giao và nhận được sự hài lòng từ khách hàng.

mat-bang-nha-hang-duyen-que-2mat-bang-nha-hang-duyen-que-3mat-bang-nha-hang-duyen-que-4mat-bang-nha-hang-duyen-que-5thi-cong-nha-hang-duyen-que-1thi-cong-nha-hang-duyen-que-2thi-cong-nha-hang-duyen-que-3thi-cong-nha-hang-duyen-que-4thi-cong-nha-hang-duyen-que-5thi-cong-nha-hang-duyen-que-6thi-cong-nha-hang-duyen-que-7thi-cong-nha-hang-duyen-que-8thi-cong-nha-hang-duyen-que-9thi-cong-nha-hang-duyen-que-10thi-cong-nha-hang-duyen-que-11thi-cong-nha-hang-duyen-que-12thi-cong-nha-hang-duyen-que-13thi-cong-nha-hang-duyen-que-14thi-cong-nha-hang-duyen-que-15thi-cong-nha-hang-duyen-que-16thi-cong-nha-hang-duyen-que-17thi-cong-nha-hang-duyen-que-18thi-cong-nha-hang-duyen-que-19thi-cong-nha-hang-duyen-que-20thi-cong-nha-hang-duyen-que-21 mat-bang-nha-hang-duyen-que-1mat-bang-nha-hang-duyen-que-1b

BÀI VIẾT LIÊN QUAN