Blog đơn

Thi công nội thất nhà hàng Tuyết Thanh – Kim Đồng, Hà Nội

Dự án đã thực hiện, Thi công nội thất, Thi công nội thất: Nhà Hàng & Cafe

Kiến trúc Tây Hồ thiết kế và thi công nội thất nhà hàng Tuyết Thanh, Kim Đồng, Hà Nội. Dự án được thực hiện trong 35 ngày.

Hình ảnh hiện trạng nhà hàng trước khi cải tạo.

hien-trang-nha-hang-tuyet-thanh-kim-dong

Hình ảnh thực tế nhà hàng Tuyết Thanh sau khi hoàn thiện.

thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-1thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-2thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-3thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-4thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-5thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-6thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-7thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-8thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-9thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-10thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-11thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-12thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-13thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-14thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-15thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-16thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-17thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-18thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-19thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-20thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-21thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-22thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-23thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-24thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-25thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-26thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-27thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-28thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-29thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-30thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-31thi-cong-nha-hang-tuyet-thanh-32