fbpx

Thi công nội thất cải tạo Homestay số 9 Đốc Ngữ, Hà Nội

Tổng hợp những hình ảnh về dự án cải tạo và thi công nội thất Homestay số 9 Đốc Ngữ, Hà Nội. Công trình được chuyển đổi công năng từ nhà ở gia đình thành nhà nghỉ.

Hình ảnh thực tế quá trình thi công

nha-nghi-doc-ngu-1nha-nghi-doc-ngu-2nha-nghi-doc-ngu-3nha-nghi-doc-ngu-4nha-nghi-doc-ngu-5nha-nghi-doc-ngu-6nha-nghi-doc-ngu-7nha-nghi-doc-ngu-8thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-1thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-2thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-3thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-4thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-5thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-6thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-7thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-8thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-9thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-10thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-11thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-12thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-13thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-14thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-15thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-16thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-17thi-cong-noi-that-nha-nghi-so-9-doc-ngu-anh-18