Thiết kế nội thất phòng điều khiển bay Nội Bài

Kiến trúc sư Đoàn Tú và cộng sự hoàn thành dự án thiết kế nội thất phòng điều khiển bay Nội Bài. Sau khi bàn giao, khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng.

thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-1thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-2thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-3thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-4thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-5thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-6thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-7thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-8thiet-ke-phong-dieu-khien-bay-Noi-bai-9