Thi công hoàn thiện biệt thự 2 mặt tiền – chị Thủy

Kiến trúc Tây Hồ thi công hoàn thiện công trình biệt thự phố 2 mặt tiền phong cách hiện đại. Chủ đầu tư chị Thủy, địa chỉ phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.

Hình ảnh thực tế công trình trong quá trình thi công hoàn thiện (hình ảnh được cập nhật luôn tục). Để so sánh hình ảnh thực tế với phối cảnh 3D, mời bạn tham khảo thêm tại đây: Thiết kế biệt thự 2 mặt tiền – chị Thủy, Thống Nhất, Nam Định

thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-1thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-2thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-3thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-4thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-5thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-6thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-7thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-8thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-9thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-10thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-11thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-12thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-13thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-14thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-15thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-16thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-17thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-18thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-19thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-20thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-21thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-22thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-23thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-24thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-25thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-26thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-27thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-28thi-cong-xay-dung-biet-thu-tai-nam-dinh-nha-chi-thuy-29

Hình ảnh cập nhật

thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-2020thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-1thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-2thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-3thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-4thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-5thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-6thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-7thi-cong-xay-dung-biet-thu-hien-dai-tai-nam-dinh-8

Hình ảnh thực tế công trình trong quá trình thi công hoàn thiện (hình ảnh được cập nhật luôn tục). Để so sánh hình ảnh thực tế với phối cảnh 3D, mời bạn tham khảo thêm tại đây: Thiết kế biệt thự 2 mặt tiền – chị Thủy, Thống Nhất, Nam Định

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi