Blog đơn

Thi công nội thất chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ

Dự án đã thực hiện, Thi công nội thất, Thi công nội thất: Chung cư

Kiến trúc Tây Hồ thi công hoàn thiện và bàn giao Chung cư Ban cơ yếu Chính Phủ. Nội thất căn hộ phong cách đơn giản, hiện đại.

Căn hộ 2202 – CT1 Chung cư Ban cơ yếu Chính Phủ, Lê Văn Lương, Hà Nội. Diện tích 148m2, tổng chi phí 204 triệu (trong hình có một số hạng mục chưa hoàn thiện).

thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-1thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-2thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-3thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-4thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-5thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-6thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-7thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-8thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-9thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-10thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-11thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-12thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-13thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-14thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-15thi-cong-noi-that-chung-cu-ban-co-yeu-chinh-phu-le-van-luong-hien-dai-16