Thi công hoàn thiện biệt thự vườn 2 tầng – anh Thành

Kiến trúc Tây Hồ thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất biệt thự vườn 2 tầng. Chủ đầu tư anh Thành. Địa chỉ: Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: Anh Thành – Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
  • Diện tích đất: 500m2
  • Thời gian hoàn thiện: 06 tháng

Tham khảo hình ảnh phối cảnh kiến trúc và nội thất của dự án tại bài viết này: Thiết kế biệt thự vườn 2 tầng – anh Thành – Phú Cát, Hà Nội

xay-dung-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-1xay-dung-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-2xay-dung-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-3xay-dung-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-4xay-dung-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-5xay-dung-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-6xay-dung-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-7xay-dung-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-8hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-1hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-1bhinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-1chinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-2hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-3hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-4hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-5hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-6hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-7hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-8hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-9hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-10hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-11hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-11bhinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-11chinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-12hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-13hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-14hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-15hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-16hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-17hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-18hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-19hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-20hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-21hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-22hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-23hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-24hinh-anh-hoan-thiet-biet-thu-vuon-2-tang-anh-thanh-phu-cat-25

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi