fbpx

Thi công hoàn thiện nội thất nhà hàng Grandma’s

Tổng hợp hình ảnh Nhà hàng Bà Tôi (Grandma’s Restaurant) sau khi hoàn thiện và bàn giao nội thất. Dự án được thực hiện bởi Kiến trúc Tây Hồ.

Tham khảo thông tin dự án và hình ảnh thiết kế nội thất tại bài viết này: kientructayho.vn/thiet-ke-nha-hang-grandmas-restaurant/

thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-1thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-2thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-6thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-3thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-4thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-5athi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-5thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-8thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-9thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-10thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-11thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-12thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-13thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-14thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-7thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-15thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-16thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-17thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-18thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-19thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-20thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-21thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-22thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-23thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-24thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-25

Rate this post

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN