Blog đơn

Thi công hoàn thiện nội thất nhà hàng Grandma’s

Dự án đã thực hiện, Thi công nội thất, Thi công nội thất: Nhà Hàng & Cafe, Thi công: Nhà hàng & cafe, Thiết kế: Nhà hàng - Cafe - Khách sạn

Tổng hợp hình ảnh Nhà hàng Bà Tôi (Grandma’s Restaurant) sau khi hoàn thiện và bàn giao nội thất. Dự án được thực hiện bởi Kiến trúc Tây Hồ.

Tham khảo thông tin dự án và hình ảnh thiết kế nội thất tại bài viết này: kientructayho.vn/thiet-ke-nha-hang-grandmas-restaurant/

thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-1thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-2thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-6thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-3thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-4thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-5athi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-5thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-8thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-9thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-10thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-11thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-12thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-13thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-14thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-7thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-15thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-16thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-17thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-18thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-19thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-20thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-21thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-22thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-23thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-24thi-cong-hoan-thien-noi-that-nha-hang-ba-toi-6a-duong-thanh-25

Bài viết liên quan