Blog đơn

Thi công hoàn thiện nội thất văn phòng nhà máy Vinh An

Dự án đã thực hiện, Thi công nội thất, Thi công nội thất: Văn Phòng

Kiến trúc Tây Hồ thi công hoàn thiện nội thất văn phòng nhà máy Vinh An. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cúc Phương.

Thông tin dự án

Công ty Cổ phần Cúc Phương được thành lập năm 1999, là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp toàn diện cho các hệ thống cấp thoát nước từ dân dụng đến các dự án xây dựng lớn.

Khu văn phòng của nhà máy Công ty cổ phần Cúc Phương năm trong dự án mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở hạ tầng nhà máy lên 8ha được thực hiện từ năm 2017. Địa chỉ tại thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Tổng thời gian thi công hoàn thiện nội thất văn phòng là 45 ngày.

Hình ảnh hoàn thiện

thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-1thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-2thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-2bthi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-4thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-5thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-6thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-7thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-8thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-10thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-11thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-12thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-13thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-14thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-15thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-16thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-17thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-18thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-19thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-20thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-21thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-22thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-23thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-24thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-25thi-cong-noi-that-van-phong-vinh-an-26

Bài viết liên quan