fbpx

Thi công xây dựng nhà ở kết hợp cho thuê – CĐT Mr. Hiếu

Kiến trúc Tây Hồ thi công hoàn thiện dự án nhà ở kết hợp cho thuê. Chủ đầu tư Mr. Hiếu, địa chỉ: phố Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-1thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-2thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-3thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-4thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-5thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-6thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-7thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-8thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-9thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-10thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-11thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-12thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-13thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-14thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-15thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-16thi-cong-nha-o-ket-hop-cho-thue-tai-cau-giay-17