fbpx

Thi công nhà phố 3 tầng – số 382 Vũ Trọng Phụng, Tp. Nam Định

Kiến trúc Tây Hồ thực hiện dự án: Thiết kế và thi công nhà ống 3 tầng tại số 382 Vũ Trọng Phụng, Thống Nhất, Tp. Nam Định.

Hình ảnh tiến độ dự án

thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-1thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-2thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-3thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-4thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-5thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-6thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-7thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-8thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-9thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-10thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-11thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-13thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-14thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-15thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-16thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-17thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-18thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-19thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-20thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-21thi-cong-hoan-thien-nha-ong-tai-382-vu-trong-phung-thong-nhat-nam-dinh-22