fbpx

Ảnh thực tế: Thi công nhà vườn 2 tầng hiện đại – Anh Tường

Kiến trúc Tây Hồ là đơn vị thiết kế thi công xây dựng nhà trọn gói tại Đông Anh. Hình ảnh tiến độ công trình xây dựng nhà vườn 2 tầng phong cách hiện đại. Chủ đầu tư anh Tường.

Tham khảo bản vẽ phối cảnh 3D và mặt bằng công năng tại đây: Thiết kế nhà 2 tầng hiện đại – anh Tường, Đông Anh, Hà Nội

thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-1thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-2thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-3thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-4thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-5thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-6thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-7thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-7bthi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-8thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-9thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-10thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-11thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-12thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-13

thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-16thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-17thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-15thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-18

Hình ảnh tân gia nhà anh Tường-  Đông Anh, Hà Nội

thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-1thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-2thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-3thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-4thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-5thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-6thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-7thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-8thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-9thi-cong-xay-dung-nha-vuon-2-tang-hien-dai-10