Blog đơn

Thi công nội thất nhà phố – chị Hiền – Thanh Nhàn, Hà Nội

Dự án đã thực hiện, Thi công nội thất, Thi công nội thất: Nhà ở

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế và thi công nội thất nhà ở gia đình. Chủ đầu tư: chị Hiền, Thanh Nhàn, Hà Nội.

Tham khảo hình ảnh thiết kế tại bài viết này: kientructayho.vn/thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi/

thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-1thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-2thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-3thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-4thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-5thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-6thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-7thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-8thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-9thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-10thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-11thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-12thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-13thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-14thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-15thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-16thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-17thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-18thi-cong-noi-that-nha-thanh-nhan-ha-noi-19

Bài viết liên quan