fbpx

Thi công nội thất văn phòng HANOIBA – Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

Kiến trúc Tây Hồ thi công và hoàn thiện nội thất văn phòng HANOIBA – Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội tại số 7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Văn phòng Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội là nơi giao lưu – liên kết công việc của những doanh nghiệp trẻ hàng đầu tại Hà Nội.

Thông tin dự án

– Diện tích: 70m2

– Thời gian thiết kế: 01 tuần

– Thời gian thi công: 18 ngày

Hình ảnh dự án sau khi hoàn thiện

thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-1thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-1bthi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-1cthi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-1dthi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-2thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-2bthi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-2cthi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-2dthi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-2ethi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-2fthi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-3thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-4thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-5thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-6thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-7thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-8thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-9thi-cong-noi-that-van-phong-hanoiba-hoi-doanh-nghiep-tre-ha-noi-10