Blog đơn

Thiết kế biệt thự 2 mặt tiền – chị Thủy, Thống Nhất, Nam Định

Dự án đã thực hiện, Dự án thiết kế: Biệt thự, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Biệt thự

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế kiến trúc và thiết nội thất biệt thự 2 mặt tiền. Chủ đầu tư: chị Thủy, Thống Nhất, Nam Định.

Thông tin dự án

– Khách hàng: chị Thuỷ

– Diện tích ngôi nhà: 135m2 x 3 tầng

– Thời gian thiết kế: 02 tháng

– Thời gian thi công: đã hoàn thiện

Phối cảnh kiến trúc

thiet-ke-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-5thiet-ke-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-1thiet-ke-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-2thiet-ke-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-3thiet-ke-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-4thiet-ke-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-6

Mặt bằng nội thất

mat-bang-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-0mat-bang-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-1mat-bang-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-2mat-bang-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-3mat-bang-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-4

Phối cảnh thiết kế nội thất

thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-1thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-2thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-3 thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-3bthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-3cthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-4thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-5thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-4bthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-6 thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-6bthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-6cthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-6dthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-6ethiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-7thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-8thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-7bthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-9thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-10 thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-8bthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-11 thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-11bthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-11cthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-12thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-13thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-14thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-15 thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-11dthiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-18thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-16thiet-ke-noi-that-biet-thu-2-mat-tien-chi-thuy-nam-dinh-17

Bài viết liên quan