Blog đơn

Thiết kế biệt thự phố – anh Đức – Khoái Châu, Hưng Yên

Dự án đã thực hiện, Dự án thiết kế: Biệt thự, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Biệt thự

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất biệt thự phố. Chủ đầu tư anh Đức – Khoái Châu, Hưng Yên.

Hình ảnh phối cảnh kiến trúc

thiet-ke-biet-thu-pho-3-tang-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-1thiet-ke-biet-thu-pho-3-tang-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-2thiet-ke-biet-thu-pho-3-tang-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-3thiet-ke-biet-thu-pho-3-tang-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-4thiet-ke-biet-thu-pho-3-tang-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-5

Hình ảnh thiết kế nội thất

thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-1thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-2thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-3thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-4thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-5thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-6thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-7thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-8thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-9thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-10thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-11thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-12thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-13thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-14thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-15thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-16thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-17thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-18thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-19thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-20thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-anh-duc-khoai-chau-hung-yen-21

Bài viết liên quan