Công trình Công cộng – Công nghiệp

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - CÔNG NGHIỆP - QUY HOẠCH

Những dự án thiết kế công trình công cộng, công nghiệp, các dự án quy hoạch… được thực hiện bởi đội ngũ KTS Kiến trúc Tây Hồ.