Blog đơn

Thiết kế ngoại thất & nội thất nhà phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội

Dự án thiết kế: Nhà phố, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Nhà ở

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế ngoại thất và thiết kế nội thất nhà phố. Công trình tại số 4, ngõ 126 Hoàng Văn Thái, Hà Nội.

Phương án 1

thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-1thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-2

Phương án 2thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-3thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-4thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-5thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-6thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-7thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-8thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-9thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-10thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-11thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-12thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-13thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-14thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-15thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-16thiet-ke-ngoai-that-va-noi-that-nha-pho-hoang-van-thai-hn-17

Bài viết liên quan