fbpx

Thiết kế nhà phố hiện đại – anh Hòa, thành phố Nam Định

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế ngoại thất và thiết thế nội thất nhà phố phong cách hiện đại. Chủ đầu tư anh Hòa, địa chỉ: phố Trần Tử Bình, thành phố Nam Định.

Thông tin dự án

– Khách hàng : anh Hoà

– Địa chỉ: đường Trần Tử Bình, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tình Nam Định.

– Diện tích ngôi nhà: 80m2 x 4 tầng

– Thời gian thiết kế: 01 tháng .

– Thời gian thi công: đã hoàn thiện

Hình ảnh thiết kế

thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-1thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-2thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-3thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-4thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-5thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-6thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-7thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-8thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-9thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-10thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-11thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-12thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-13thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-14thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-15thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-16thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-17thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-18thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-19thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-20thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-21thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-22thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-23thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-24thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-25thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-26thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-27thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-28thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-29thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-30thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-31thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-32