Blog đơn

Thiết kế nhà phố hiện đại – anh Hòa, thành phố Nam Định

Dự án thiết kế: Nhà phố, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Nhà ở

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế ngoại thất và thiết thế nội thất nhà phố phong cách hiện đại. Chủ đầu tư anh Hòa, địa chỉ: phố Trần Tử Bình, thành phố Nam Định.

Thông tin dự án

– Khách hàng : anh Hoà

– Địa chỉ: đường Trần Tử Bình, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tình Nam Định.

– Diện tích ngôi nhà: 80m2 x 4 tầng

– Thời gian thiết kế: 01 tháng .

– Thời gian thi công: đã hoàn thiện

Hình ảnh thiết kế

thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-1thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-2thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-3thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-4thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-5thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-6thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-7thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-8thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-9thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-10thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-11thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-12thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-13thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-14thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-15thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-16thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-17thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-18thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-19thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-20thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-21thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-22thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-23thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-24thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-25thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-26thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-27thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-28thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-29thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-30thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-31thiet-ke-nha-pho-hien-dai-anh-hoa-nam-dinh-32

Bài viết liên quan