Blog đơn

Thiết kế nhà phố liền kề tại Cầu Diễn, Hà Nội

Dự án đã thực hiện, Dự án thiết kế: Nhà ống, Dự án thiết kế: Nhà phố, Thiết kế kiến trúc

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế kiến trúc nhà phố liền kề tại Cầu Diễn, Hà Nội.

Phương án 1

thiet-ke-nha-lien-ke-o-cau-dien-ha-noi-anh-4thiet-ke-nha-lien-ke-o-cau-dien-ha-noi-anh-3

Phương án 2

thiet-ke-nha-lien-ke-o-cau-dien-ha-noi-anh-2thiet-ke-nha-lien-ke-o-cau-dien-ha-noi-anh-1ban-ve-thiet-ke-nha-lien-ke-o-cau-dien-ha-noi-anh-4ban-ve-thiet-ke-nha-lien-ke-o-cau-dien-ha-noi-anh-3ban-ve-thiet-ke-nha-lien-ke-o-cau-dien-ha-noi-anh-2ban-ve-thiet-ke-nha-lien-ke-o-cau-dien-ha-noi-anh-1

Bài viết liên quan