fbpx

Thiết kế nội thất căn hộ Royal City – anh Hoàng, 0612A R4

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế nội thất căn hộ Royal City. Chủ đầu tư anh Hoàng, phòng 06-12A R4.

Thông tin dự án

– Khách hàng: anh Hoàng, căn hộ 06-12A R6 Royal City

– Diện tích căn hộ: 90m2

– Thời gian thiết kế: 02 tuần

– Thời gian thi công: đã hoàn thiện

Hình ảnh thiết kế

thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-1thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-2thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-3thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-4thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-5thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-6thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-7thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-8thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-9thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-10thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-11thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-12thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-13thiet-ke-noi-that-can-ho-12a06-r4-royal-city-14