Blog đơn

Thiết kế nội thất chung cư Five Star Garden – P2311

Dự án đã thực hiện, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Chung cư

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế nội thất chung cư Five Star Garden, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chủ đầu tư anh Tuấn. Căn hộ bao gồm 1 phòng khách liền bếp, 1 phòng ngủ master, 1 phòng trẻ em, 1 phòng ông bà.

thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-khach-1thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-khach-2thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-khach-3thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-khach-4thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-khach-5thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-bepthiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-khach-6thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ngu-master-1thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ngu-master-2thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ngu-master-3thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ngu-tre-em-1thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ngu-tre-em-2thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ngu-tre-em-3thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ong-ba-1thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ong-ba-2thiet-ke-chung-cu-five-star-kim-giang-phong-ong-ba-3