Blog đơn

Thiết kế nội thất nhà liền kề phong các tân cổ điển – anh Hào

Dự án đã thực hiện, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Nhà ở

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế nội thất nhà liền kề phong cách tân cổ điển. Chủ đầu tư: anh Hào, quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin dự án

– Khách hàng: anh Hào

– Địa chỉ: quận Long Biên, TP. Hà Nội

– Diện tích ngôi nhà: 80m2 x 4 tầng

– Thời gian thiết kế: 02 tháng .

– Thời gian thi công: đã hoàn thiện

Hình ảnh thiết kế

thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-1thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-2thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-3thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-4thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-5thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-6thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-7thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-8thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-9thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-10thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-11thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-12thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-13thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-14thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-15thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-16thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-17thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-18thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-19thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-20thiet-ke-noi-that-nha-lien-ke-tan-co-dien-anh-hao-kdt-tan-thanh-21

Bài viết liên quan