Blog đơn

Thiết kế nội thất nhà phố – chị Hiền, Thanh Nhàn, Hà Nội

Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Nhà ở

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế nội thất nhà ở. Chủ đầu tư chị Hiền, Thanh Nhàn, Hà Nội.

thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-1thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-2thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-3thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-4thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-5thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-6thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-7thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-8thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-9thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-10thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-11thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-12thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-13thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-14thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-15thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-16thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-17thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-18thiet-ke-noi-that-nha-pho-chi-hien-thanh-nhan-ha-noi-19

 

>>> Hình ảnh dự án sau khi hoàn thiện và bàn giao, xem tại bài viết này: Thi công nội thất nhà phố – chị Hiền – Thanh Nhàn, Hà Nội

Bài viết liên quan