Blog đơn

Thiết kế nội thất Trung tâm Anh ngữ ILSE – 27 Lê Văn Lương

Dự án đã thực hiện, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất Văn phòng

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế nội thất Trung tâm Anh ngữ ILSE – 27 Lê Văn Lương. Mỗi buổi đi học là một niềm vui – đó là tiêu chí để chúng tôi thiết kế công trình này.

Thông tin dự án

– Khách hàng: Trung tâm Anh ngữ ILSE

– Địa chỉ: Tầng 6, Hanoi Centerpoint, 27 Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nôi

– Diện tích: 300m2

– Thời gian thiết kế: 02 tuần

– Thời gian thi công: 40 ngày

Hình ảnh thiết kế

thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-1thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-2thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-3thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-4thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-5thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-6thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-7thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-8thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-9thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-10thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-11thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-12thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-13thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-14thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-15thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-16thiet-ke-noi-that-trung-tam-tieng-anh-ilse-ha-noi-17

Bài viết liên quan