Blog đơn

Thiết kế shop thời trang V.ESSE – Quảng Ngãi

Dự án đã thực hiện, Shop - Showroom, Thiết kế nội thất

Kiến trúc sư Trần Hoàng và cộng sự hoàn thành dự án thiết kế shop thời trang V.ESSE tại tỉnh Quảng Ngãi. Mẫu thiết kế được khách hàng đánh giá cao.

thiet-ke-shop-thoi-trang-vesse-quang-ngai-1thiet-ke-shop-thoi-trang-vesse-quang-ngai-2thiet-ke-shop-thoi-trang-vesse-quang-ngai-3thiet-ke-shop-thoi-trang-vesse-quang-ngai-4thiet-ke-shop-thoi-trang-vesse-quang-ngai-5thiet-ke-shop-thoi-trang-vesse-quang-ngai-6thiet-ke-shop-thoi-trang-vesse-quang-ngai-7

BÀI VIẾT LIÊN QUAN