Blog đơn

Thiết kế trung tâm Elite Fitness Thăng Long

Dự án thiết kế: Công trình công cộng - Công nghiệp

Kiến trúc Tây Hồ là đồng tác giả dự án thiết kế nội thất Trung tâm Elite Fitness Thăng Long.

0-Elite15-Berriver-21-LOUNGE-REST-AREA_1-(2)1-LOUNGE-REST-AREA_1-(3)2-GYM_1_View-(1)2-GYM_1_View-(2)2-GYM_1_View-(3)3-CYCLING_1-(1)3-CYCLING_1-(2)3-CYCLING_1-(3)3-CYCLING_1-(4)3-CYCLING_1-(5)4-STUDIO5-swimming-pool_new-roof-(1)5-swimming-pool_new-roof-(2)6-Yogastair2star

BÀI VIẾT LIÊN QUAN