fbpx

Thiết kế trường mầm non Đại Kim – Hoàng Mai, Hà Nội

Kiến trúc sư Đoàn Tú và cộng sự tại Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế nội thất trường mẫu giáo Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-1thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-2thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-3thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-4thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-5thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-6thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-7thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-8thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-9thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-10thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-11thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-12thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-13thiet-ke-noi-that-truong-mau-giao-dai-kim-ha-noi-14