Blog đơn

Thi công xây dựng thô biệt thự vườn tại Xuân Mai, Hà Nội

Dự án đã thực hiện, Thi công công trình, Thi công: Biệt thự

Hình ảnh tiến độ thi công xây dựng dự án biệt thự vườn tại Xuân Mai, Hà Nội. Công trình được thiết kế và thi công bởi Kiến trúc Tây Hồ.

thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-1thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-2thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-3thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-4thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-6thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-8thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-7thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-5thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-9thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-10thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-11thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-12thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-13thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-14thi-cong-xay-dung-biet-thu-vuon-tai-xuan-mai-hn-15

Bài viết liên quan