Blog đơn

Thiết kế biệt thự Lê Phụng – KĐT Thanh Toàn, An Dương, Hải Phòng

Dự án đã thực hiện, Dự án thiết kế: Biệt thự, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Biệt thự

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất biệt thự Lê Phụng, KĐT Thanh Toàn, An Dương, Hải Phòng. Mẫu thiết kế mang phong cách hiện đại.

Thông tin dự án

– Khách hàng: anh Quang

– Địa chỉ: Khu đô thị Thanh Toàn, huyện An Dương, Hải phòng

– Diện tích ngôi nhà: 145m2 x 3 tầng

– Thời gian thiết kế: 01 tháng

– Thời gian thi công: đã hoàn thành

Hình ảnh phối cảnh kiến trúc

thiet-ke-biet-thu-hien-dai-le-phung-kdt-thanh-toan-hp-1thiet-ke-biet-thu-hien-dai-le-phung-kdt-thanh-toan-hp-2thiet-ke-biet-thu-hien-dai-le-phung-kdt-thanh-toan-hp-3thiet-ke-biet-thu-hien-dai-le-phung-kdt-thanh-toan-hp-4thiet-ke-biet-thu-hien-dai-le-phung-kdt-thanh-toan-hp-5

Hình ảnh thiết kế nội thất

thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-1thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-2thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-3thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-4thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-5bthiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-6thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-7thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-8thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-9thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-10thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-11thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-12thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-13thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-14thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-15thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-16thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-17thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-18thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-19thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-20thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-21thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-22thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-23thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-24thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-25thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-26thiet-ke-noi-that-biet-thu-hien-dai-kdt-thanh-toan-hai-phong-27

Bài viết liên quan