Blog đơn

Thiết kế biệt thự phố tân cổ điển – anh Hà, Nam Định

Dự án đã thực hiện, Dự án thiết kế: Biệt thự, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất: Biệt thự

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất biệt thự phố phong cách tân cổ điển. Chủ đầu tư: anh Hà, thành phố Nam Định.

Thông tin dự án

– Khách hàng: anh Hà

– Địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh, KĐT Thống Nhất, thành phố Nam Định

– Diện tích đất: 145m2

– Tổng diện tích xây dựng sàn: 520m2

– Thời thi công: 7 tháng

– Chi phí xây dựng: 3,5 tỷ

Đây là mẫu thiết kế nằm trong album Những thiết kế biệt thự đẹp nhất 2019 của Kiến trúc Tây Hồ.

Phối cảnh kiến trúc

thiet-ke-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-1thiet-ke-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-2thiet-ke-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-3thiet-ke-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-4thiet-ke-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-5

Hình ảnh thiết kế nội thất

Phương án 1

thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-1thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-2thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-3thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-4thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-4bthiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-4cthiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-4dthiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-5thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-5bthiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-5cthiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-6thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-7thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-8thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-9thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-10thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-11thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-12thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-13thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-14thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-15thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-16thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-17thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-18thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-19

Phương án 2thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-20thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-21thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-21bthiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-22thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-23thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-24thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-25thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-26thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-27thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-28thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-29thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-30thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-31thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-32thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-33thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-34thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-35thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-tan-co-dien-tai-nam-dinh-36

Bài viết liên quan