fbpx

Thiết kế kiến trúc và nội thất nhà phố 5 tầng – Yên Nghĩa, Hà Nội

Kiến trúc Tây Hồ thực hiện dự án: Thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất nhà phố. Công trình nhà phố 5 tầng. Đc: tổ 5, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-1thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-2thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-3thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-4thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-5thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-6thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-7thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-8thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-9thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-10thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-11thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-12thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-13thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-14thiet-ke-nha-pho-tai-yen-nghia-ha-dong-ha-noi-15

>>> Xem thêm hình ảnh công trình sau khi hoàn thiện và bàn giao tại bài viết: Hoàn thiện nội thất và bàn giao nhà phố 5 tầng – Yên Nghĩa, Hà Đông