Blog đơn

Thiết kế biệt thự vườn 2 tầng – anh Thành – Phú Cát, Hà Nội

Dự án đã thực hiện, Dự án thiết kế: Biệt thự, Thiết kế kiến trúc

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự vườn. Chủ đầu tư: anh Thành. Địa chỉ: Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-1thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-2thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-3thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-4thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-5thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-6thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-7thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-8thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-9thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-10thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-11thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-12thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-13thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-14thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-15thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-16thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-17thiet-ke-biet-thu-vuon-2-tang-o-phu-cat-quoc-oai-18

 

Xem thêm những hình ảnh về quá trình thi công xây dựng và hoàn thiện dự án tại bài viết này: Thi công hoàn thiện biệt thự vườn 2 tầng – anh Thành

Bài viết liên quan