fbpx

Thiết kế nội thất quán Cafe 263 Phố Vọng

Kiến trúc Tây Hồ hoàn thành dự án thiết kế nội thất quán Cafe 263 Phố Vọng, Hà Nội. Công trình đang được thi công hoàn thiện.

thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-1thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-2thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-3thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-4thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-5thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-6thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-7thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-8thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-9thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-10thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-11thiet-ke-quan-cafe-263-pho-vong-12