fbpx

Thi công nội thất văn phòng Vinaconex 34 Láng Hạ

Giữa tháng 10/2019, Phòng thi công – Kiến trúc Tây Hồ đã hoàn thành nốt một số hạng mục để tiến hành nghiệm thu và bàn giao dự án Thiết kế thi công nội thất văn phòng làm việc Vinaconex tại 34 Láng Hạ, Hà Nội.

thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-1thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-2thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-3thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-4thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-5thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-6thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-7thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-8thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-9thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-10thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-11thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-12thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-13thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-14thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-15thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-16thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-17thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-18thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-19thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-20thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-21thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-22thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-23thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-24thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-25thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-26thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-28thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-27thi-cong-noi-that-van-phong-vinaconex-29