Blog đơn

Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Công ty NTQ Solution

Dự án đã thực hiện, Thi công nội thất, Thi công nội thất: Văn Phòng, Thiết kế nội thất, Thiết kế nội thất Văn phòng

Tháng 10/2019, Kiến trúc Tây Hồ hoàn thiện và bàn giao tới khách hàng dự án Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Công ty NTS Solution tại Hà Nội.

Phối cảnh thiết kế nội thất

thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-1thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-2thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-3thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-4thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-5thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-6thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-7thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-8thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-9thiet-ke-van-phong-NTQ-Solution-10

Hình ảnh thực tế

thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solutionthi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-1thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-2thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-3thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-4thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-5thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-6thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-7thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-8thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-9thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-10thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-11thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-12thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-13thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-14thi-cong-noi-that-van-phong-NTQ-Solution-15

BÀI VIẾT LIÊN QUAN